top of page

S čím mohu pomoci

Náročné životní situace

 • náročné životní změny

 • ztráta blízké osoby

 • traumatické události

 • osobní krize

Holotropní dýchání

Osobnostní rozvoj

 • sebepoznání

 • seberealizace

Psychospirituální krize

 • podpora procesu

 • psychospirituální krize jako příležitost k růstu

Duševní obtíže

 • poradenství v oblasti duševních poruch

 • úzkosti, deprese

 • pocity smutku, osamělosti, opuštění

Integrace zážitků

 • zážitky z rozšířených stavů vědomí

 • transpersonální zkušenosti

 • podpora v porozumění náročným zážitkům

 • transpersonální poradenství

bottom of page